ضمن عرض پوزش مدرسه تعطیل شد


اما نگران نباشید یه مدرسه دیگه هست

که من به عنوان استاد اونجا کار میکنم و


استاد تاریخ هستم


هرکسی که میخواد اونجا عضو بشه به من


بگه ...توی همین پست


باز هم معذرت میخوام اخه استاد هامون

کمی سرشون شلوغ بود و نمیتونستند

بیان


 


 

پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 12:18 |- الیس کالن -|

adidas-thems